Lista darczyńców i osób niosących pomoc oraz wolontariuszy wydłuża się codziennie !!!!

22 marca 2022 r.

(…)
Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
I mocno wierzę w to
Że ten świat
Nie zginie nigdy dzięki nim
(…)

Jeszcze kilka dni temu dla nas i dla naszych podopiecznych były to tylko słowa piosenki Cz. Niemena – “Dziwny jest ten świat”, ale od paru dni są to słowa przywracające wiarę w ludzi, ich dobroć, człowieczeństwo….

Rano napisaliśmy, że potrzebne są, m.in. przybory do szkoły i środki higieniczne.
A po południu….. dzięki ofiarności i zaangażowaniu m.in. p. Małgosi, p. Grzegorza, p. Olka, p. Ani i firmy Masterlease oraz strażaków z OSP w Żukowie mamy już: ……, kredki, długopisy, środki higieniczne, kubki termiczne, zeszyty, dodatkowy materac, kołdry i koce…… ❤️❤️❤️


Pomoc otrzymana w dniach 1-22 marca 2022 r.:


Dary otrzymane w dniach 27 lutego – 1 marca 2022 r.:

Bez Waszej pomocy nie udałoby się zorganizować pobytu uchodźców – dziękujemy za łóżka, węgiel, pralkę, żywność, środki czystości…….- to tylko część listy darów otrzymanych m.in. od p. Krystyny, Lucyny, Adeli ❤️.
Dziękujemy firmie A. Lymar „Klymonte”– za dostawę i montaż bojera elektrycznego ❤️
Dziękujemy Fundacji Rozwoju Inicjatyw Akademickich i Gdańskiej Szkole Wyższej – za zbiórkę i ofiarowanie środków czystości i żywności ❤️
Dziękujemy Pani Teresie – za dostarczoną żywność ❤️

Dziękujemy wolontariuszom organizującym gry i zabawy dla dzieci ❤️ !!!

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy poświęcają swój czas, okazują ❤️ ofiarom działań wojennych ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ – a nie wymieniliśmy ich nazwisk, nazw firm.

Nie wymieniamy wszystkich darczyńców i osób pomagających – wszystkim tym LUDZIOM DOBREJ WOLI I WIELKIEGO SERCA – jeszcze raz DZIĘKUJEMY.

Pomoc jaką dajemy naszym gościom – to także wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne i medyczne !!!!
Dzieci przebywające w NCKT RP znalazły pomoc i opiekę w Szkole Podstawowej nr 16 w Oruni.
Lekarz – Pan Krzysztof Szatkowski – bezinteresownie – udziela podstawowej pomocy medycznej. Organizujemy pobyt w szpitalu dla jednej z dziewczynek – dziękujemy lekarzowi p. Maciejowi Laskowskiemu oraz firmie DIAGNOSON.

POMAGAMY dalej ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

PROSIMY O WSPARCIE:
nr konta – 98 1540 1098 2109 5554 5699 0001

Będziemy wdzięczni za każdą formę wsparcia – za wpłaty na konto, potrzebujemy środków czystości i środków higienicznych dla kobiet, żywności, odzieży (dla dzieci od lat: 4 do 14),

Dziękujemy za wpłaty na nasze konto ❤️❤️❤️