BADANIA/EDUKACJA PUBLIKACJE

Ustanawiamy nowoczesny instytut, który pierwszy w Polsce będzie centrum dialogu międzykulturowego, tolerancji, wiedzy o innych kulturach oraz ich filozoficznych fundamentach, które wskaże nie tylko na polityczne, ale i społeczno-ekonomiczny kontekst funkcjonowania innych kultur.

Nie tylko instytut…

Dodatkowo tworzymy placówki, w których niebawem uruchomimy działalność z zakresu konsultacji prawnych, mieszkaniowych, socjalnych, które pomogą imigrantom zalegalizować ich pobyt w Polsce oraz sprawić, by czuli się tu dobrze.
W skrócie:

Ustanawiamy nowy model miedzy-wyznaniowego i międzykulturowego lideringu poprzez utworzenie miejsca, będącego przestrzenią dla dyskusji o tym, co inne i nieznane, dla lepszego zrozumienia tego, co inne i nieznane oraz dla nawiązania więzi między ludźmi z całego świata.

Dlaczego Polska?

Obecna sytuacja międzynarodowa sprzyja narastaniu tendencji izolacyjnych wobec innych kultur, przede wszystkim tych z Bliskiego Wschodu. Tendencje te są zaś szczególnie popularne wśród młodych ludzi.

Dlaczego Gdańsk?

Gdańsk jest jednym z najważniejszych miast biznesowych w Polsce. Jest także jednym z najbogatszych, centrum turystyki, pełnym ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają tu, by studiować, uczyć się , pracować lub żyć. Gdańsk jest też polskim oknem na świat, jest bowiem miastem portowym, usytuowanym blisko granicy z Rosją i Szwecją.
Co więcej jest ono także symbolem polskiej walki o wolność i niepodległość. Nie bez powodu to tu zaczęły się strajki, które ostatecznie doprowadziły do zwycięstwa demokracji nie tylko w Polsce, ale i na świecie.