Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP

Wartości i idee

Pamięć jest podstawową wartością, w której zanurzone są i trwają – jak w gigantycznym spichlerzu – wielkie idee, rzeczy i zjawiska. Pamięć kształtuje życie jednostek i narodów. Dlatego jest tak bardzo ważna dla rozwoju człowieka i społeczności. Bez pamięci nie jesteśmy w stanie tworzyć i rozwijać się. By lepiej rozumieć czas, w którym żyli nasi przodkowie, a także czas, w którym żyjemy, powinniśmy pamiętać o swoich przodkach, ich ziemi, tradycjach i obyczajach.

Nasi przodkowie

Nasi przodkowie mieszkali w różnych miejscach. Niektóre z tych ziem już nie należą do polskiego państwa, ale nadal zamieszkują tam jeszcze Tatarzy. Do takich ziem należą polskie Kresy, czyli ziemie …

Nasze cele

Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP powstało po to, by pomagać wszystkim nacjom – a w szczególności nacji tatarskiej. Ludzie odchodzą, znikają narody – nie może zniknąć pamięć, kultura, tradycja.Celem NCKT …

Pomagamy Ukrainie

Dokonaj dobrowolnej, dowolnej wpłaty na konto: 98 1540 1098 2109 5554 5699 0001 i POMÓŻ OFIAROM WOJNY…

Wydarzenia

Wizyta Ambasador Republiki Azerbejdżanu

Gościem Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku była Pani Nargiz Gurbanova – Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wywiad z Jerzym Szahuniewiczem

Do Gdańska przybędzie niedługo kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży tatarskiej z Krymu, która zamierza podjąć studia na kilku gdańskich uczelniach. Młodzi Tatarzy wierzą, że za kilka lat ich ojczyzna odzyska wolność, a …