Publikacja “MIGRACJA – zagrożenie czy szansa dla nauki i kultury. Tło historyczne i społeczne”

W ramach realizacji projektu (Migracja- kultura przyjęcia) współfinansowanego przez Województwo Pomorskie, ukazała się właśnie publikacja: MIGRACJA – zagrożenie czy szansa dla nauki i kultury. Tło historyczne i społeczne.

Autorami publikacji są m.in pracownicy naukowi, działacze samorządowi, przedstawiciele mniejszości narodowych, osoby zawodowo zajmujące się migrantami – uczestnicy międzynarodowej konferencji jaka miała miejsce we wrześniu 2021 r. w gościnnych progach Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Spis treści:
Wprowadzenie
Kazimierz Ickiewicz: Walka o zachowanie tożsamości religijnej i kulturowej Kaszubów w Kanadzie w II połowie XIX wieku
Karol Kołodziej: Żydzi w Polsce
Bartłomiej Krzyczkowski: Świat Bojkowsko-Łemkowski — wybrane zagadnienia w oparciu o uwarunkowania prawno-analityczne w zakresie prawa ochrony środowiska
Mariusz Tadeusz Fierek: Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi
Grzegorz Goryński: Formy nielegalnej migracji do Polski w statystyce Straży Granicznej RP ostatnich lat
Marek Żejmo: Migracje we współczesnej Szwajcarii
Andrey Lymar: Zadania zarządzania różnorodnością oraz bezpieczeństwo społeczne i kulturowe
Monika Gut-Winiarska, Maria Chomka: Rola migracji ludności w promowaniu kraju ojczystego na przykładzie dziedzictwa kulinarnego
Dariusz Jurczak, Katarzyna Badurowicz: Rola administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa migrującej społeczności regionu warmińsko-mazurskiego
Ewa Dąbrowa: Uwikłanie ideologiczne (polityczne?) dyskursu o imigrantach i uchodźcach — implikacje edukacyjne
Adam Jan Karpiński: Migracyjny nomadyzm humanistyczny kapitału. Plusy i minusy rozwoju społecznego
Joanna Sylwia Kierzkowska: Prawnośrodowiskowe i ekologiczne uwarunkowania migracji
Krzysztof Olejnik, Mariusz Tadeusz Fierek: Istota bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Jose Milhazes: Исторический аспект влияния португальских иммигрантов на жизнь в Российской империи
Mariia Ruda, Mykhailo Paslavskyi, Taras Boyko: Ecological migration of the population in the context of climate change in the western region of Ukraine
Veneta Yankova: Issues on the topic “The Tatars in Bulgaria and their oral history: the migration from Crimea”

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Organizatorów i Patronów Honorowych obu przedsięwzięć:

  • Komisja Europejska:
  • Le Monde Diplomatique:
  • Instytut Spraw Publicznych:
  • Patronat honorowy Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk:
  • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Marek Rutka
  • Prezydent Miasta Gdańska:
  • Miasto Tczew:

  • Burmistrz Kartuz:

Rada naukowa konferencji:
dr Mirosław Borkowski, prof. GSW (Gdańska Szkoła Wyższa) — Przewodniczący
prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski (Akademia Pomorska w Słupsku)
prof. dr hab. Olga Wasiuta (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Sergiej Wasiuta (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Bronisław Sitek
dr hab. Janusz Gierszewski (Akademia Pomorska w Słupsku)
dr hab. Adam Jan Karpiński, prof. GSW (Gdańska Szkoła Wyższa)
dr hab. Izydor Sobczak, prof. GSW (Gdańska Szkoła Wyższa)
dr Marek Enerlich (PWSH Pomerania)
dr Przemysław Kierończyk, prof. GSW (Gdańska Szkoła Wyższa)
dr Andrey Lymar (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)

Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt tel: wtorek-czwartek w godz. 10-13 pod nr tel: +48 509 632 992.