Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP powstało po to, by pomagać wszystkim nacjom – a w szczególności nacji tatarskiej. Ludzie odchodzą, znikają narody – nie może zniknąć pamięć, kultura, tradycja.
Celem NCKT RP jest m.in. kultywowanie tradycji, przekazywanie wiedzy o Tatarach i ich waleczności, oraz wielkiej determinacji w zachowaniu kultury i dziedzictwa narodowego, o ich kulturze i nauce, o wielowiekowej tradycji, o życiu wielu narodów w jednym kraju. Pragniemy ocalać przed zapomnieniem dzieła wielkich wodzów tatarskich. Pragniemy pokazywać kolejnym pokoleniom „tamten świat”, chcemy przekazać klimat minionych lat, wieków ponieważ głęboko wierzymy, że ludzie i narody rozwijają się dzięki ciągłości historycznej.

W skromnych murach naszej siedziby tworzymy miejsce, w którym o historii, dniu dzisiejszym i przyszłości mogą rozmawiać przedstawiciele wielu narodów, osoby, które lepiej chcą poznać historię.
Zapraszamy do siebie przedstawicieli nauki, kultury, studentów, młodzież, seniorów – wszystkich tych, którzy chcą „nieść kaganek” kresowej oświaty i kultury do domów, szkół, bibliotek, domów kultury, na uniwersytety.

Pragniemy, by nasza młodzież szanując historię i tradycję swoich przodków, równocześnie poznawała swoich rówieśników z Ukrainy, Białorusi i Litwy i dalej aż po stepy mongolskie razem z nimi budowała lepszy i mądrzejszy świat w oparciu o prawdę, historię, tradycję, kulturę.

Nasze cele zostały zapisane w Statucie, który polecamy szczególnej uwadze.