Zachować tożsamość PUWM2024

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska
Wymiana Młodzieży 2024.

Związek Szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego zaprasza młodzież polską i ukraińską na
spotkanie pn. Zachować tożsamość PUWM2024.

Czternastodniowe spotkanie realizowane w ramach niniejszego projektu ma pomóc młodzieży z Polski i Ukrainy lepiej zrozumieć, jak ważne jest utrzymanie swojej narodowej i etnicznej tożsamości, w tym Tatarów, Ukraińców i Polaków. Podczas zadania młodzi ludzie będą się uczyć języka polskiego, poznawać kulturę i historię Kaszub oraz zwiedzać Gdańsk, Gdynię i Sopot, poznając tatarsko-ukraińskie tradycje.

Główne cele zadania to:

  1. Lepsze rozumienie i czerpanie z własnej kultury: pokazanie młodzieży ukraińskiej, jak ważna jest ich narodowa i kulturowa tożsamość poprzez spotkanie z polską kulturą i tradycjami kaszubskimi.
  2. Dbanie o tożsamość tatarską: warsztaty i dyskusje dla młodych Ukraińców, zwłaszcza z rodów tatarskich, aby zachować i rozwijać ich tatarską tożsamość.
  3. Lepsze umiejętności w języku polskim: codzienne lekcje i rozmowy w języku polskim dla ukraińskiej młodzieży, aby łatwiej się uczyła tego języka.
  4. Poznawanie kultury i historii Kaszub: nauka o kaszubskich tradycjach, kulturze i historii, w tym o ich roli w historii Polski, aby lepiej zrozumieć ten region geograficzny.
  5. Więcej wiedzy o kulturze ukraińskiej: odkrywanie ukraińskiej kultury, w tym znajdowanie podobieństw i różnic między Polską a Ukrainą.

Szczegółowy program dostępny u koordynatora zadania pana Jerzego Szahuniewicza.

Zapisy:
Jerzy Szahuniewicz
509 632 992 (Pn.- Czw. 08:30-16:30)
szahuniewicz1@gmail.com