Projekt “Aktywizacja-integracja 2.0”

Projekt “Aktywizacja-integracja 2.0″ realizowany razem z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego i Prawnego FILAR dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców”.

Więcej informacji w zakładce Projekty oraz na stronie Kancelarii Doradztwa Gospodarczego i Prawnego FILAR.

W ramach realizacji projektu “Aktywizacja-integracja 2.0”, informacja o jego realizacji została przekazana Pani Monice Chabior – Zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz Pani Marii Maślak – Zastępcy Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych.

INFORMACJE O DYŻURACH

Dyżury/konsultacje w Gdańsku:

 1. konsultacje medyczne
  26.07 – godz. 15:00 – 17:00
  5.08 – godz. 15:00 – 17:00
  9.08 – godz. 15:00 – 17:00
  20.08 – godz. 15:00 – 17:00
  26.08 – godz. 15:00 – 17:00
  10.09 – godz. 15:00 – 17:00
 2. konsultacje prawne:
  5.08 – godz. 11:00 – 13:00
  11.08 – godz. 13:00 – 15:00
  19.08 – godz. 13:00 – 15:00
  26.08 – godz. 13:00 – 15:00
  2.09 – godz. 11:00 – 13:00
  23.09 – godz. 11:00 – 13:00
 3. doradztwo personalne
  2.09 – godz. 13:00 – 14:00
 4. dyżury psychologa:
  2.09 – godz. 13:00 – 15:00
  6.09 – godz. 16:00 – 17:00
  11.09 – godz. 10:00 -12:00
  14.09 – godz. 14:00 -15:00
  21.09 – godz. 12:00 -13:00
  24.09 – godz. 15:00 -16:00
  28.09 – godz. 14:00 -15:00

Dyżury/konsultacje w Zelgoszczy:

Dnia 25 sierpnia 2021 r. uruchomiono punkt usług aktywizacji i integracji w Zelgoszczy (Gmina Lubichowo)
Miejsce świadczenia usług: Zelgoszcz, ul. Główna 29.

Grafik spotkań/dyżurów:

 1. porady medyczne:
  26.08.2021 r. – godz. 11:30-13:00
  30.08.2021 r. – godz. 12:00-13:30
 2. doradztwo prawne:
  25.08.2021 r. – godz. 12:00 – 13:00
  30.08.2021 r. – godz.12:00 – 14:00
 3. doradztwo psychologiczne:
  26.08.2021 – godz. 14:00-16:00
  3.09.2021 – godz. 12:00-15:00
  6.09.2021 – godz. 14:00-15:00
 4. doradztwo pedagogiczne:
  27.08.2021 – godz. 14:00-16:00
  08.09.2021 – godz. 12:00-15:00
  10.09.2021 – godz. 13:00-14:00
 5. doradztwo zawodowe:
  31.08.2021 – godz. 11:00-14:00
  01.09.2021 – godz. 12:00-14:00
  10.09.2021 – godz. 14:00-15:00

Informacje o pozostałych godzinach dyżurów są aktualizowane na bieżąco.