Zachować tożsamość PUWM2023

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska
Wymiana Młodzieży 2023.

Związek Szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego zaprasza młodzież polską i ukraińską na
spotkanie pn. Zachować tożsamość PUWM2023.
Szczegółowy program dostępny u koordynatora zadania pana Jerzego Szahuniewicza.

Zapisy:
Jerzy Szahuniewicz
509 632 992 (Pn.- Czw. 08:30-16:30)
szahuniewicz1@gmail.com

Zdjęcia z realizacji zadania: