Szahuniewicz herbu Akszak

Badanie historii małych narodów zakłada kompleksowe podejście, badanie etapów rozwoju określonej kultury. Ważne jest, aby systematycznie, wieloaspektowo przeanalizować zjawisko społeczne w związku z przeszłością. W centrum uwagi tatarskiej arystokracji: książęta, …

Szarża jazdy tatarskiej w wojnie 1939 r.

Szarża jazdy tatarskiej w wojnie 1939 r. symbolicznie zamknęła dzieje tej narodowej mniejszości, osiedlającej się na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów od końca XIV w. Sztych nosi nazwę: Od ucha tnij! …

Tatarzy w II Rzeczypospolitej

Polscy Tatarzy byli w zdecydowanej większości muzułmanami. Rzeczpospolita Polska przyjęła po odzyskaniu niepodległości zasadę niewtrącania się w sprawy religijne i przyznała wszystkim wyznaniom w kraju prawo o decydowaniu o własnym …

Krym w wojnie Domowej lat 1917-1923

Krym w wojnie Domowej lat 1917-1923. Wydarzenia  rewolucyjne w Rosji w lutym 1917 roku dosięgły swojego apogeum wskutek podpisania 15 maja abdykacji przez cara Mikołaja II. Po tej politycznej rewolcie …

Wpływ Złotej Ordy na Europę

W roku 1360, w czasie gdy Polską rządził ostatni król z dynastii piastowskiej, Kazimierz Wielki, w nieodległym potężnym państwie tatarskim, Złotej Ordzie, rozciągającym się pomiędzy Dnieprem na zachodzie, a jeziorem …

Pierwsi Tatarzy

Pierwsi Tatarzy, których możemy nazwać litewskimi lub polskimi pojawili się na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego jako emigranci ze Złotej Ordy. Wiązało się to z islamizacją tego państwa przeprowadzaną przez chana …