Edukacja-Integracja PUWM2024

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska
Wymiana Młodzieży 2024.

Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza młodzież polską i ukraińską na
spotkanie pn. Edukacja-Integracja PUWM2024.

Spotkanie, trwające 14 dni, ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności młodzieży z Polski i Ukrainy w zakresie integracji oraz zachowania tożsamości narodowej i etnicznej Tatarów, Ukraińców i Polaków. Ważnym elementem jest poznawanie polskiego języka w kontekście codziennej komunikacji oraz eksploracja kultury i historii regionu Kaszub. Dodatkowo, uczestnicy będą zwiedzać Gdańsk, Gdynię i Sopot, kultywując tradycje tatarsko-ukraińskie.

Główne cele zadania to:

  1. Zwiększenie rozumienia tożsamości kulturowej i przywiązania do Ojczyzny: podkreślenie znaczenia tożsamości narodowej i kulturowej wśród młodzieży ukraińskiej poprzez bezpośrednie doświadczenie spotkania z polską kulturą i tradycjami kaszubskimi.
  2. Utrzymanie i rozwój tożsamości tatarskiej poprzez zajęcia warsztatowe i dyskusje mające na celu zachowanie i rozwijanie tożsamości tatarskiej wśród młodych obywateli Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z rodów tatarskich.
  3. Zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem polskim: ułatwienie młodzieży ukraińskiej nauki języka polskiego poprzez codzienne zajęcia językowe i interakcje.
  4. Poznanie kultury i historii Kaszub: edukacja na temat tradycji, kultury i historii Kaszub, w tym ich roli w dziejach Polski, co ma na celu pogłębienie wiedzy o regionie geograficznym.
  5. Zwiększenie wiedzy o kulturze ukraińskiej: eksploracja kultury ukraińskiej, w tym odnajdywanie podobieństw i różnic kulturowych między Polską a Ukrainą.
  6. Integracja młodzieży polskiej, ukraińskiej i tatarskiej: wzmacnianie więzi i świadomości narodowej, etnicznej oraz państwowej poprzez wspólne aktywności i wymianę doświadczeń.
  7. Promocja wzajemnego zrozumienia i tolerancji: przeciwdziałanie stereotypom i budowanie szacunku międzykulturowego poprzez bezpośrednią interakcję i współpracę.
  8. Rozwijanie umiejętności miękkich i współpracy zespołowej poprzez pracę nad komunikacją i rozwiązywaniem problemów w grupach międzykulturowych.

Szczegółowy program dostępny u koordynatora zadania pana Jerzego Szahuniewicza.

Zapisy:
Jerzy Szahuniewicz
509 632 992 (Pn.- Czw. 08:30-16:30)
szahuniewicz1@gmail.com