Test – Z nauką o migracji i kulturze

Z NAUKĄ O MIGRACJI I KULTURZE to projekt realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Pomorskie. W ramach projektu zorganizowana będzie międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli nauki, kultury, środowisk religijnych, m.in. z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Temat konferencji: MIGRACJA – zagrożenie czy szansa dla nauki i kultury; tło historyczne i społeczne

Planowane są trzy bloki wystąpień:
1) migracja a nauka,
2) migracja a kultura,
3) migracja – zadania państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Miejsce konferencji: Gdańsk ul. Biskupia 24 B – siedziba Gdańskiej Szkoły Wyższej.
Data konferencji: 25.09.2021 (w godz. 10:00 – 15:00.
Forma konferencji: hybrydowa (wystąpienia bezpośrednie i on-line).

Koordynator projektu: dr Mirosław Borkowski, prof GSW
(tel. 602 50 61 38; prodziekan.wa@gsw.gda.pl)

Zgłoszenia wystąpień i informacje dla autorów: wydawnictwo@gsw.gda.pl
Termin przyjmowania wystąpień na konferencji: 20.09.2021 r.
Języki konferencji: polski, rosyjski, ukraiński, angielski.

MIGRACJA – zagrożenie czy szansa dla nauki i kultury; tło historyczne i społeczne – test

PATRONAT HONOROWY - Rektor GSW prof. nadzw. dr inż. Wioleta Mikołajczewska.