Spotkanie informacyjne

W dniu 24 lipca 2021 r. w siedzibie Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone między innymi realizacji projektu: Aktywizacja – integracja 2.0.
Jerzy Szahuniewicz – Prezes NCKT RP, członkom stowarzyszenia przekazał informację o rozliczeniu pierwszego programu realizowanego w 2020 r. Następnie Mirosław Borkowski (koordynator projektu) zaprezentował założenia i zasady realizacji nowego programu.

Fotorelacja: