Nasi przodkowie mieszkali w różnych miejscach. Niektóre z tych ziem już nie należą do polskiego państwa, ale nadal zamieszkują tam jeszcze Tatarzy. Do takich ziem należą polskie Kresy, czyli ziemie odebrane Polakom po sześciu wiekach polskiej obecności. Dziś znajdują się one w granicach Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Na tych ziemiach przez ponad sześćset lat Polacy i Tatarzy mieszkali razem z Rusinami, Litwinami, Niemcami, Żydami, Ormianami, Rosjanami, Czechami, Cyganami i innymi nacjami. Budowali wielkie, wspólne państwo, w którym każdy naród starała się rozwijać swoją kulturę, religię i obyczaje. Powstawały szkoły polskie, ruskie, żydowskie, nigdy jednak nie powstała tam szkoła tatarska, czy tez medresa – szkoła koraniczna…
Nie powstawały też żadne wspólne miejsca, w których przedstawiciele wszystkich narodów mogli prezentować wszystko to, co było i jest istotne dla zachowania kultury, tradycji…
Rodziła się więc oryginalna i unikalna na światową skalę wspólnota kultur. Szczególnie widoczne to było w takich miastach jak Gdańsk, Wrocław, Szczecin, Białystok.

Nie możemy o nich zapomnieć. Nie wolno dopuścić do zrujnowania kultury i dziedzictwa narodowego. Nie można zapomnieć o korzeniach.